Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku

mniejszosc_niemiecka

Powyższa książka składa się z 4 rozdziałów. Każdy z nich charakteryzuje się badaniem zadanego problemu. Każdy z nich obejmuje jeden z aspektów zachowań mniejszości na Śląsku Opolskim po 1989 roku

Leave a Comment

Filed under pl

Świat powojenny i Polska

Świat powojenny i polska

Roman Dmowski

Wydanie książki Świat powojenny i Polska chociaż w skromnym stopniu zamierza nadrobić zaległości w popularyzowaniu myśli tego wybitnego Polaka. Jest to szóste wydanie książki która w 1931 roku miała aż trzy wydania.

Leave a Comment

Filed under Historia

Marketing polityczny. Doświadczenia polskie

Adam Marszałekmarketing polityczny

Niniejsza książka składa się z czterech części podstawowych w których umieszczono łącznie 33 teksty. Ich autorami są badacze zjawisk i procesów społecznych z całej Polski. Nie chodzi w tym stwierdzeniu że mamy do czynienia z kompletną prezentacją stanowisk wszystkich ośrodków naukowych a jedynie różnorodnością podejścia do zagadnień marketingu i to w sensie teoriopoznawczym i to – bardziej doświadczalnym zakotwiczonym w praktyce politycznej. Fragment Wprowadzenia

Leave a Comment

Filed under marketing

Nowe oblicza dyplomacji

Nowe oblicze dyplomacji

Bata Surmacz

Analizy trendów ewolucji współczesnej dyplomacji. Wieloznaczność pojęcia dyplomacji oraz podejście metodologiczne.  Książka jest skierowana do badaczy stosunków międzynarodowych, praktyków dyplomacji, jak i szerszego grona odbiorców, dla których instytucja dyplomacji jest fascynującym i dynamicznym zjawiskiem poznawczym i badawczym.

Leave a Comment

Filed under dyplomacja

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – Procesy decyzyjne – Osiągnięcia i niepowodzenia

Pierwsza polska prezydencja w ue

Autor: Janusz J. Węc

Badania autora nad działalnością Unii Europejskiej podczas polskiej prezydencji.  Celem badawczym monografii jest nie tylko dokonanie bilansu polskiej prezydencji, ale także rekonstrukcja procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej w okresie pełnienia tej funkcji przez polski rząd.

Leave a Comment

Filed under pl