Category Archives: dyplomacja

Nowe oblicza dyplomacji

Nowe oblicze dyplomacji

Bata Surmacz

Analizy trendów ewolucji współczesnej dyplomacji. Wieloznaczność pojęcia dyplomacji oraz podejście metodologiczne.  Książka jest skierowana do badaczy stosunków międzynarodowych, praktyków dyplomacji, jak i szerszego grona odbiorców, dla których instytucja dyplomacji jest fascynującym i dynamicznym zjawiskiem poznawczym i badawczym.

Leave a Comment

Filed under dyplomacja