Category Archives: pl

Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku

mniejszosc_niemiecka

Powyższa książka składa się z 4 rozdziałów. Każdy z nich charakteryzuje się badaniem zadanego problemu. Każdy z nich obejmuje jeden z aspektów zachowań mniejszości na Śląsku Opolskim po 1989 roku

Leave a Comment

Filed under pl

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – Procesy decyzyjne – Osiągnięcia i niepowodzenia

Pierwsza polska prezydencja w ue

Autor: Janusz J. Węc

Badania autora nad działalnością Unii Europejskiej podczas polskiej prezydencji.  Celem badawczym monografii jest nie tylko dokonanie bilansu polskiej prezydencji, ale także rekonstrukcja procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej w okresie pełnienia tej funkcji przez polski rząd.

Leave a Comment

Filed under pl